Lekarze i specjalisci
Lekarze paneliści:
Lek. med. Lidia Ruszkowska - dermatolog
lek. med. Lidia Ruszkowska - dermatolog
życiorys
lek. med. Lidia Ruszkowska – dermatolog, wenerolog, absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Pracowała w Szpitalu Bielańskim na Oddziale Noworodkowym, w Poradni Pediatrycznej na Żoliborzu, w Szpitalu Dermatologicznym w Warszawie na Oddziale Dermatologii Dziecięcej. Prowadziła Poradnię Dermatologii Dziecięcej w Klinice Dermatologicznej w Warszawie na ul. Koszykowej, utworzyła taką samą Poradnię w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Od 2008 r. jest ordynatorem Oddziału Dermatologii Dziecięcej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym. Jest członkiem Warszawskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Pediatrycznego. Prowadzi wykłady skierowane do pediatrów i dermatologów, uczy dermatologów i pediatrów w trakcie ich specjalizacji. Jest autorką licznych publikacji w zakresie dermatologii dziecięcej w fachowych czasopismach.
O swojej pracy opowiada: "w oddziale hospitalizujemy dzieci od 0 do 18 roku życia. Prawie połowa pacjentów hospitalizowanych to chorzy na różnego rodzaju alergie skórne, w tym atopowe zapalenie skóry. Wobec narastającego problemu chorób alergicznych, moim marzeniem jest stworzenie ośrodka, który podjął by się kompleksowego leczenia atopowego zapalenia skóry. Myślę tu o współpracy alergologów, dermatologów, pediatrów, psychologów i dietetyków".
Prywatnie przyjmuje w Przychodni Babyderm (www.babyderm.pl)
Dr n. med. Alicja Karney - Pediatra
dr n. med Alicja Karney - pediatra
życiorys
specjalista pediatra II stopnia, kierownik Oddziału Hospitalizacji Jednego Dnia w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, właściciel i kierownik NZOZ Specjalistycznej Poradni Lekarskiej przy ul. Sokratesa 2a w Warszawie. Wydział Lekarski Akademii Medycznej ukończyła w 1988r., staż podyplomowy odbywała w Szpitalu Międzyleskim, gdzie następnie pracowała przez 3 lata w Oddziale Noworodkowym. Kolejnym miejscem pracy była Poradnia Lekarska przy ul. Czumy w Warszawie (lata 1992-1997). Specjalizację i stopnia z pediatrii zdała w roku 1994r. Kolejnym etapem nauki były kursy w zakresie ultrasonografii (w Pracowniach Ultrasonograficznych szpitali warszawskich oraz kursy teoretyczne i praktyczne organizowane przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne). Uzyskana wiedza i umiejętności pozwoliły na podjęcie samodzielnej pracy w Pracowni Ultrasonograficznej, gdzie przez 2 lata pracowała badając dzieci w dzielnicy Wola. Specjalizację II stopnia z pediatrii uzyskała w roku 1999r. w roku 1997r. podjęła pracę w Pediatrycznej Klinice Jednego Dnia w Instytucie Matki i Dziecka (obecna nazwa Oddział Hospitalizacji Jednego Dnia), pierwszego w Polsce oddziału diagnostycznego, w którym diagnozowane są dzieci z różnymi problemami medycznymi bez konieczności ich hospitalizacji. w 2003r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego. Bierze aktywny udział w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych. Prowadzi wykłady w ramach szkolenia podyplomowego dla lekarzy odbywających staże specjalizacyjne w Instytucie Matki i Dziecka. Jest autorem wielu medycznych artykułów, konsultantem merytorycznym oraz współautorem kilku poradników dla rodziców. Jako pediatra z wieloletnim doświadczeniem i lekarz, który kocha swoja pracę, podejmuje codziennie wyzwania, jakie stawiają choroby dzieci. Takim wyzwaniem jest leczenie dzieci z atopowym zapaleniem skóry. w tym schorzeniu nie tylko cierpiące dziecko wymaga pomocy i wsparcia, ale również jego najbliżsi.
Poradnia Lekarska na ul. Sokratesa: http://karney-pediatria.pl
Lek. med. Jolanta Wacławek - Pediatra
lek. med. Jolanta Wacławek - pediatra
pediatra, zatrudniona w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, na różnych stanowiskach, m.in. w Klinice Pediatrii IMiD, jako szefowa Izby Przyjęć IMiD, w Poradni Alergologicznej i Immunologicznej. Obecnie pracuje w Oddziale Hospitalizacji Jednego Dnia. Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie, Wydz. Lekarski. Poza regularną pracą w Instytucie, przez dwa lata występowała w programie telewizyjnym "Wielki Świat Małych Odkrywców". Obecnie pracuje dodatkowo w Lecznicy Lekarzy Specjalistów "BETAMED“ w Piastowie, gdzie przyjmuje jako pediatra konsultujący dzieci z alergią i podejrzeniem zaburzeń odporności.
Dr n. med. Anna Wójtowicz - Alergolog
dr n. med. Anna Wójtowicz - alergolog
życiorys
uzyskała II stopień specjalizacji z pediatrii i specjalizację z alergologii. Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie na i Wydziale Lekarskim. Od początku kariery zawodowej związana z Kliniką Warszawskiej Akademii Medycznej, początkowo przy ul. Marszałkowskiej 24, gdzie zdobyła i stopień specjalizacji z pediatrii, później przy ul Działdowskiej 1. w latach, kiedy związana była z Kliniką Pulmonologii i Alergologii wieku dziecięcego, pracowała z chorymi dziećmi, uczyła też studentów medycyny. Obecnie pracuje w City Clinic w Warszawie (www.cityclinic.pl), gdzie zajmuję się dziećmi z chorobami alergicznymi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i bierze udział w spotkaniach i konferencjach poświęconych najnowszym zdobyczom nauki w walce z chorobami alergicznymi.
Dr Wójtowicz mówi o sobie: "Problemem, który zawsze mnie szczególnie interesował było atopowe zapalenie skóry oraz żywienie i jego wpływ na zdrowie dzieci. Artykuły na ten temat mojego autorstwa pojawiły się na łamach `Pediatrii po dyplomie`, było to też tematem moich wystąpień na konferencji poświęconej chorobom alergicznym wieku dziecięcego w Ciechocinku w 2011 r.".
Katarzyna Wyrzykowska - Psycholog
Katarzyna Wyrzykowska - psycholog
życiorys
psycholog, psychoterapeuta z 12-letnim doświadczeniem w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej, także z elementami psychodramy i psychogimnastyki. Certyfikowany analityk grupowy (ukończyła 4-letnie szkolenie terapeutyczne w IAGR), członek zwyczajny Instytutu Analizy Grupowej "Rasztów", współautorka książki "Psychodrama i techniki niewerbalne", Enetea 2012.
Współpracowała z Ośrodkiem "Drabina" prowadząc zajęcia warsztatowe rozwoju osobistego poprzez sztukę dla dzieci i młodzieży. Pracowała w Centrum Psychoterapii Szpitala Wojewódzkiego przy Nowowiejskiej w Warszawie prowadząc konsultacje oraz krótkoterminową terapię grupową z elementami psychodramy i psychogimnastyki.
Obecnie współpracuje z Centrum Psychologiczno – Medycznym MABOR (www.mabor.com.pl, www.zaburzeniaodzywiania.net.pl), gdzie od 2007 roku jest jedną z osób prowadzących szkolenie dla psychoterapeutów atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Jest także koordynatorem zespołu zajmującego się leczeniem zaburzeń odżywiania (Zintegrowany Program Leczenia Zaburzeń Odżywiania).
Specjalizuje się w: zaburzeniach lękowych, objawach depresyjnych, zaburzeniach odżywiania, objawach psychosomatycznych.
Ponadto, prowadzi interwencje kryzysowe oraz zajmuje się kobietami w ciąży.
Joanna Żółkowska - dietetyk
Joanna Żółkowska - dietetyk
życiorys
dietetyk w Klinice Pediatrii i Poradni Chorób Metabolicznych Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, wcześniej pracownik Wydziału Żywienia Człowieka SGGW. Absolwentka SGGW-AR, Wydz. Żywienia Człowieka i Wiejskiego Gospodarstwa Domowego. w latach 2008-2011 była uczestnikiem Eastern European Metabolic Academy. Uczestniczyła w wielu szkoleniach i konferencjach, w szczególności poświęconych fenyloketonurii.
Goście specjalini:
prof. dr hab. n. med. Jacek Michałkiewicz
prof. nadzw. dr hab. n. med. Jacek Michałkiewicz
życiorys
specjalista w zakresie immunologii klinicznej, jest kierownikiem Katedry Immunologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz Pracowni Diagnostyki Immunologicznej w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka". Zajmuje się aspektami immunologicznymi pierwotnego nadciśnienia tętniczego (ntp) oraz niealkoholowego stłuszczenia wątroby (NAFLD), ponadto bada m. in. wpływ probiotyków oraz witamin na działanie układu odpornościowego u dzieci. Jest autorem licznych publikacji w języku polskim i angielskim.
prof. dr hab. Joanna Narbutt
prof. dr hab. Joanna Narbutt
życiorys
specjalista dermatolog-wenerolog, pracownik Kliniki Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie odbyła studia doktoranckie z zakresu immunologii przy Samodzielnej Pracowni Immunodermatologii.
Atopowe zapalenie skóry i alergie są jednym z Jej głównych zainteresowań klinicznych i naukowych, o czym świadczą liczne publikacje w czasopismach medycznych o krajowym i międzynarodowym zasięgu. Prowadzi badania dotyczące wpływu promieniowania ultrafioletowego na zdrowie człowieka i układ immunologiczny.
Należy do Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, gdzie w roku 2008 objęła funkcję Sekretarza Generalnego, ponadto jest członkiem European Society for Dermatological Research, European Academy of Dermatology and Venereology, zastępcą redaktora naczelnego Dermatologii Po Dyplomie.
prof. dr hab. Anna Zalewska-Janowska
prof. nadzw. dr hab. Anna Zalewska-Janowska
życiorys
specjalista dermatolog-wenerolog i alergolog, kierownik Zakładu Psychodermatologii Katedry Immunologii Klinicznej i Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Uważa, że ze względu na najnowszą wiedzę nt. neurobiologii skóry, należy uwzględniać czynniki emocjonalne (stresowe) w przebiegu przewlekłych chorób dermatologicznych, w tym AZS, a ich optymalna terapia powinna przebiegać w ścisłej współpracy z psychologami klinicznymi i psychiatrami. Jest autorką licznych publikacji m. in. na ten temat.
Należy do zespołu europejskich naukowców realizujących interdyscyplinarny projekt SkinBAD dotyczący bariery naskórkowej u osób z AZS.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
Aleksandra Banasiewicz-Tenerowicz
Aleksandra Banasiewicz-Tenerowicz - psycholog
życiorys
Psycholog pracujący w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Warszawie oraz we własnej firmie PRO-INTEGRA. Certyfikowany trener warsztatu umiejętności psychospołecznych rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła 4- letnie szkolenie terapeutyczne w IAGR. Ponadto wiedzę zdobywała podczas Podyplomowych Studiów Przygotowania Pedagogicznego w IBE MENiS oraz Podyplomowych Studiów Doradztwa i Planowania Karier Osób Niepełnosprawnych na Wydziale Psychologii UW.
Autorka książek „My – razem w społeczeństwie. Scenariusze do pracy z uczniami gimnazjum”, „Psychologia autoprezentacji w kuchni” oraz „Jak walczyć z atopowym zapaleniem skóry” wydanych nakładem Oficyny Wydawniczej Impuls.
Pracowała oraz współpracowała m.in.: na Oddziale Nerwic Szpitala MSWiA w Otwocku, ze Szkołą z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 w Warszawie, z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim, z Fundacją Prawo Obywatelskie i Instytutem Europejskim w Warszawie, z WSI „Warszawska” dla Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej, z Polskim Centrum Mediacji, z Agencją TBWA/PR, z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Izabelinie, oraz z ursynowskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Na co dzień zajmuje się diagnostyką, psychoedukacją, prowadzeniem warsztatów oraz doradztwem zawodowym. Prywatnie mężatka i mama „atopika”.
Bożena Kropka - dietetyk
Bożena Kropka - dietetyk
życiorys
dyplomowany dietetyk oraz promotor zdrowia. Autorka programu "Sześć kroków wyjścia z alergii", który likwiduje objawy alergii (AZS, pyłkowicę, nadwrażliwość pokarmową) oraz zatrzymuje choroby wynikające z autoagresji. Program "Sześć kroków wyjścia z alergii" jest efektem pracy autorki z pacjentami onkologicznymi, którzy cierpieli na czasowe nietolerancje pokarmowe wynikające z leczenia szpitalnego. Opracowując program autorka opierała się również na zaleceniach przeciwalergicznych siedmiu polskich profesorów, które uwzględniała opracowując przepisy kulinarne oraz konkretne zalecenia przeciwalergiczne. Program "Sześć kroków wyjścia z alergii" przedstawiła w poradniku dietetycznym "Pokonaj alergię". Bożena Kropka zajmuje się również promocją zdrowia skierowaną do dzieci i ich rodziców. Obecnie wydała dwa poradniki o tej tematyce "Żywieniowe triki na lepsze wyniki" oraz "Mieszkanka chatki na moczarach".
Więcej informacji: www.wydawnictworodzina.pl
Zamów
Newsletter
Adres email:
ZAPISZ
Pytanie do
eksperta
Twoje imię:
Adres email:
ZADAJ PYTANIE
Forum
O Fundacji Alabaster

Proszę czekać...