O fundacji
Działa  na rzecz osób z atopowym zapaleniem skóry (AZS) i innymi objawami atopii, w całej Polsce.
Działania Fundacji Alabaster opierają się na współpracy z psychologami, lekarzami, animatorami i arteterapeutami i odpowiadają na potrzeby osób zmagających się z chorobą. Fundacja organizuje warsztaty arteterapeutyczne dla rodzin z dziećmi z AZS, wspiera grupy samopomocowe dorosłych z AZS oraz upowszechnia wiedzę na temat choroby.
Zespół projektowy tworzą:
ze strony Fundacji Alabaster:
 • Monika Wyrzykowska – koordynuje całość projektu, Prezes Fundacji Alabaster
 • Katarzyna Klimczak – asystent koordynatora projektu, administruje stroną internetową projektu, wolontariusz w Fundacji
 • Ewa Psiurska – redaguje stronę internetową i publikację tworzone w ramach projektu, przygotowuje i analizuje ankiety, wolontariusz w Fundacji
 • Rafał Kalinowski – koordynator współpracy z partnerami biznesowymi, jest odpowiedzialny za politykę bezpieczeństwa serwisu internetowego i sprawy IT, wolontariusz w Fundacji
 • Wojciech Waszak – sprawuje nazdór nad terminowością realizacji zadań w projekcie oraz wspiera prace informatyczne związane z projektem, Członek Zarządu Fundacji Alabaster
 • Wiesia Kałużna – nadzoruje rozliczenia finansowe Fundacji, Członek Zarządu Fundacji
 • Iwona Sułek – wspiera projekt od strony merytorycznej, pełni funkcję audytora wewnętrznego projektu, Członek Rady Nadzorczej Fundacji
inne osoby zaangażowane:
 • Agnieszka Sadzikowska, AS Media Design – odpowiada za PR i marketing projektu oraz współpracę z partnerami biznesowymi
 • Julia Tabor, Koko Studio – współtworzy grafikę i design w projekcie, w tym stronę www.haloatopia.pl
 • Agata Duszek, Koko Studio – współtworzy grafikę i design w projekcie, w tym stronę www.haloatopia.pl
 • Grzegorz Klimczak – wspiera obsługę IT projektu
 • Edyta Załęska – wspiera obsługę księgowę projektu
 • dr. Alicja Karney – przedstawiciel Partnera Strategicznego w projekcie - Instytutu Matki i Dziecka, wspiera projekt merytorycznie
 • dr. Lidia Ruszkowska – wspiera projekt merytorycznie, koordynuje działania Panelu Ekspertów powołanego przy projekcie
 • Katarzyna Przyborska-Atkonis – zajmuje się redakcią tekstów i copywriting’iem
 • Ludmiła Laskowska-Pańków – zajmuje się redagowaniem i korektą publikacji i innych tekstów powstających w ramach projektu
 • Marek Romanowski – wspiera organizacyjnie wydarzenia projektu, konsultuje publikacje dotyczące AZS
 • Agnieszka Waszak – fotograf obsługujący projekt
Zamów
Newsletter
Adres email:
ZAPISZ
Pytanie do
eksperta
Twoje imię:
Adres email:
ZADAJ PYTANIE
Forum
O Fundacji Alabaster

Proszę czekać...